Català|Castellà


Al Centre Mèdic Balaguer expedim diferents certificats mèdics d'aptitud:


Tramitació gratuïta de la renovació del carnet de conduir. Només haurà d’abonar la taxa de trànsit. En cas de renovació se li entregarà un permís provisional expedit on line per la DGT i rebrà l’original en el seu domicili per correu ordinari.

Coneix el nostre centre.